رنگ های ویترای

رنگ ویترای - 250 میل - رنگ Black.
کد : 34053015

رنگ ویترای - 45 میل - رنگ Apple Green.
کد : 34050034